مشارکت در ساخت نیاز به زمین و ملک در شهر تهران

مشارکت در ساخت نیاز به زمین و ملک در شهر تهران

یکی از معضلات و نیازمندی ها در کلان شهر تهران که معمولا صاحبان سرمایه با آن رو به رو هستند کمبود زمین برای ساخت ساز و یا به عبارتی مشارکت در ساخت است . در همین رابطه مشاورین و متخصصین ما با راه اندازی سایت رسمی مشارکت در ساخت اقدام به ثبت اطلاعات سازنده و سرمایه گذار می نماید و بعد از مطابقت بودجه سازنده در مناطق مختلف پایتخت کشور تهران اقدام به معرفی زمین و ملک مورد نظر برای آنها می نماید.

همواره معقوله مشارکت در ساخت در تهران با معضلات چشم گیری همراه بوده که ما در این سامانه سعی نموده ایم درصد ریسک پذیری و شکست در سرمایه گذاری سرمایه داران را که به دنبال زمین و ملک مناسب در نقاط مختلف تهران هستند را به صفر نزدیک نماییم.

مشارکت در ساخت نیاز به زمین و ملک در نقاط کلیدی تهران
ارائه مشاوره ملکی به سازنده های بومی استان تهران در جهت کاهش ریسک پذیری آنها
ثبت اطلاعات واقعی و کارشناسی شده توسط بازرسین ملکی و مشاورین املاک بومی هر منطقه تهران


 

مناطق تحت پوشش مشارکت در ساخت نیاز به ملک در تهران

جهت اطلاع از شرایط و بخش های فعال مشارکت در ساخت در مناطق مختلف تهران بر روی منطقه مورد نظر خود کلیک نمایید.

منطقه 1 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 1

منطقه 2 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 2

منطقه 3 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 3

منطقه 4 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 4

منطقه 5 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 5

منطقه 6 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 6

منطقه 7 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 7

منطقه 8 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 8

منطقه 9 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 9

منطقه 10 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 10

منطقه 11 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 11

منطقه 12 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 12

منطقه 13 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 13

منطقه 14 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 14

منطقه 15 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 15

منطقه 16 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 16

منطقه 17 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 17

منطقه 18 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 18

منطقه 19 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 19

منطقه 20 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 20

منطقه 21 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 21

منطقه 22 تهران

شرایط ساخت و ساز در منطقه 22


 

..

انتخاب منطقه و استان

استان و منطقه خود را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید.

ثبت اطلاعات مشارکتی

با توجه به سازنده بودن و یا مالک بودن اطلاعات خود را ثبت کنید.

ثبت درخواست کارشناسی

کارشناسان ملکی ما سرمایه و ملک شما را بازرسی خواهند نمود.

تماس کارشناسان ما با شما

کارشناسان ما موارد حقوقی را با شما هماهنگ خواهند نمود.

تکمیل مراحل حقوقی

مشاورین ما تکمیل نهایی قرارداد پیمانکاری را انجام خواهند داد.

عقد قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در ساخت منعقد شده و پروژه آغاز می گردد.

 


 

ثبت درخواست مشارکت در ساخت نیاز به ملک در مناطق مختلف پایتخت

نیاز به زمین جهت ساخت دارید؟

جهت مشارکت در ساخت خود نیاز به زمین و ملک در تهران دارید هم اکنون میتوانید با پر کردن فرم درخواست خود را ثبت نمایید.